CMYK Production + (2.0) Free Download

CMYK Production +2.0 Description:
Låt en ”robot” göra det tråkiga, enformiga och tidskrävande i bildproduktionen. Använd dina kunskaper till att skapa istället. Roboten arbetar dygnet runt och gör allt som krävs för att producera högkvalitativa färgseparationer: Bildanalys, storleksförändringar, upplösning, färgkorrigering, färgrymds-konverteringar, filformat samt sparar jobbet... klart för leverans. CMYK Production + är en "robot": ett batchprogram som gör allt som behövs för att producera CMYK-bilder me högsta kvalitet, redo för leverans... för tryck (eller andra användningsområden). Automatisering, exempel: valda digitalkamerabilder, 72dpi JPEG, ändring till önskad upplösning, tex 300 dpi, ändring till önskad storlek, tex 105 mm bredd, färgkorrigering enligt definition i vald förinställd modul, inkluderar: omfång, ljushet och kontrast, färgmättnad och smart skärpa, konvertering till vald RGB, gråskala eller CMYK ICC-profil, ändring till önskat filformat, text EPS/JPEG, spara till önskad mapp. Kvalitet: högsta kvalitet nås genom användning av våra algoritmer för: upplösningsförändring, skärpa, färgkorrigering och ICC-konvertering, men det mest imponerande är optimieringen av CMYK-profiler där vi använder tekniken från ICC-profilgenerator (läs mer under AutoProfiler och ProfilePlus): Vi använder färgbeskrivningarna från er ICC-profil, räknar profilen för att få en perfekt färgkonvertering och perfekta moduleringar i respektive separation. Det finns även en "spara färg" funktion, speciellt intressant för storformatsutskrifter eller stora offsetupplagor.


Keywords : automatisk,storleksändring,upplösningsändring,färgkorrigering,ICC-profil konvertering,CMYK-profiloptimering,filformatsändring,filsparning

CMYK Production +: Roboten arbetar dygnet runt och gör allt som krävs för att producera högkvalitativa färgseparationer: Bildanalys, storleksförändringar, upplösning, färgkorrigering, färgrymds-konverteringar, filformat samt sparar jobbet... klart för leverans.
Publisher: binuscan
CMYK Production + free downloadDownload
Buy
CMYK Production + Screenshot Screenshot
    Rate it
Category: Multimedia and Graphics 
Publisher: binuscan      More titles >>
Last Updated: 2/4/2017
Requirements: Not specified
License: Commercial
Operating system: Mac PPC
Hits: 242
File size: 14643 KB
Price: 220 USD

Latest Arrivals